Продавам

УПИ-та – в центъра на Благоевград – Код: 000175 S

. 84020 EUR/

Стаи
Етаж
420,1 кв.м
Продавам

УПИ-та – в центъра на Благоевград – Код: 000175 S

. 84020 EUR/

Стаи
Етаж
420,1 кв.м

В обща продажба – два прекрасни изцяло гранични поземлени имотa, които се предвижда да влязат в едно УПИ, с обща площ 797 кв. м. Намират се  в широкия център на Благоевград – точно срещу общежитията на Американския Университет, с начин на трайно ползване за друг вид застрояване.

Единият е с площ 319 кв. м, а другият с площ 478 кв. м.

И двата имота имат съсобственост с общината.

  1. Първият имот е с площ 319 кв. м, като съсобствеността на общината е 94/319 ид. ч. (равняващи се на 94 кв. м, а частната собственост е 225 кв. м, но тъй като на този имот са уредени регулационните граници със съседния имот – от него остават за продажба 132,46 кв. м).
  2. Вторият имот е с площ 478 кв.м. Тук съсобствеността на общината е – 151/478 ид. ч. (равняващи се на 151 кв. м), а частната собственост е 327 кв. м, от които не се продава 1/6, равняваща се на 54,5 кв.м. В продажба са 263,4 кв.м, защото от 5/6 ид.ч. са продадени 9,6 кв. м за уреждане на регулационните граници на първия имот (имот I. – с квадратура 319 кв. м). Тоест, тук остават за продажба 263,4 кв.м.

III. Продават се и 24,24 кв.м идеални части от съседния имот, купени за уреждане на регулационните граници на имот I.

Обща площ за двата парцела е 797 кв. м.

Общата квадратура съсобственост на Общината за двата парцела  е 245 кв.м.

От частната собственост на двата парцела  с обща квадратура 552 кв. м = 225 кв.м (I.)+ 327 кв. м (II.) се продават общо 395,86 кв.м.

И тъй като се продават и 24,24 кв.м идеални части от собствеността на частните собственици от имот III., с който са уредени регулационните линии на първия имот – I., следователно общо за продажба от частната собственост на трите имота са:

395,86 кв.м (I.+ II.) + 24,24 кв.м(III.) = 420,1 кв.м

Възможно е закупуването от общината и на идеалните части общинска земя.

Имотът е подходящ за всяко бизнес начинание. На този парцел може да се изгради бизнес сграда или например колцентър, или пък да се обособи частна клиника или стоматология, или сграда за друг вид дейност, за която е необходима близостта до центъра или наличието на студенти в отсрещните сгради.

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »