Строеж срещу обезщетение – в Благоевград – зад хотел „Езерец“- Код: 000266 S

/

Стаи
Етаж
1001 кв.м

Строеж срещу обезщетение – в Благоевград – зад хотел „Езерец“- Код: 000266 S

/

Стаи
Етаж
1001 кв.м

Прекрасен поземлен имот – УПИ с площ 1001 кв. м, находящ се в Благоевград – м. КУРИ ДЕРЕ – Ш.22, точно зад хотел „Езерец“, вид територия Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, а именно „ Учебен център за изучаване на чужди езици, офиси, магазини, SPA комплекс, кафе-бар, заведение за обществено хранене, лаборатория за наладки и жилища, при условията на средноетажно свободно застрояване и ПУП от 2006г., за средно свободно застрояване със стойности на показателите за застрояване:

  • Височини на застрояване – до 15 м;
  • Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
  • Максимална П застр. – 80%;
  • П озел. – минимална озеленена площ – 20%;
  • Специфични параметри – за офиси, стаи за отдих, магазини, кафе-бар, заведение за обществено хранене и лаборатория; външна линия на застрояване на разстояние 5 м от двата полски пътя и бъдещото застрояване да се съобрази със сервитута на преминаващия през имота съществуващ водопровод.

Прилагам визуализации на идейния проект, както и архитектурни разпределения.

Необходимо е подновявяне на документите, поради изтекъл срок!

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »