Земеделска земя – 12482 кв.м в с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград – Код: 000228 S

. 62410 BGN/

Стаи
Етаж
12482 кв.м

Земеделска земя – 12482 кв.м в с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград – Код: 000228 S

. 62410 BGN/

Стаи
Етаж
12482 кв.м

Поземлен имот с площ 12482 кв. м, находящ се в с. Горна Рибница – местността ”ГОРНИ ЛОМ”, община Струмяни, област Благоевград. Село Горна Рибница се намира в източните склонове на Малешевска планина и е с предимно светли кафяви горски почви.

Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория 10, вид територия Земеделска. На общата карта е с No 2.

В землището на с. Горна Рибница се продават още 3 имота:

  1. Земеделска земя 4921 кв.м в с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград Код: 000227 S

Поземлен имот с площ 4921 кв. м, находящ се в с. Горна Рибница – местността ”ПРЕКАТА НИВА”, община Струмяни, област Благоевград. Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория 10, вид територия Земеделска. На общата карта е с No 1.

Цена:  24605 BGN  (5 BGN /кв. м).

  1. Горска територия в с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград – Код: 000229 S

Поземлен имот с площ 2000 кв. м, находящ се в с. Горна Рибница – местността ”ЛОМО”, община Струмяни, област Благоевград. Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора; вид територия Горска. На общата карта е с No 3.

Цена:  10000 BGN  5 BGN /кв. м

  1. Земеделска земя в с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград Код: 000230 S

Поземлен имот с площ 30024 кв. м, находящ се в с. Горна Рибница – местността ” ДОЛНИ ЛОМ ”, община Струмяни, област Благоевград. Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория 10, вид територия Земеделска. На общата карта е с No 4.

Цена:  150120 BGN  (5 BGN /кв. м).

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »