Продавам

Земеделска земя в с. Логодаж, м. Дабо – Код: 000218 S

. 33000 BGN/

Стаи
Етаж
1100 кв.м
Продавам

Земеделска земя в с. Логодаж, м. Дабо – Код: 000218 S

. 33000 BGN/

Стаи
Етаж
1100 кв.м

Поземлен имот с площ 1100 кв.м, находящ се в местността ” ДАБО ” – на 6-та линия от язовира и на трета линия от асфалта. Вид територия – земеделска, категория 6, начин на трайно ползване – нива. От двете си къси страни имотът граничи с черни пътища. Ако промените предназначението на земята – ще има възможност за разделяне на имота на две части и могат да се обособят парцели за построяване на еднофамилни къщи. В близост е до съществуващи еднофамилни къщи. Имотът попада в жилищна устройствена зона с малка височина – проектни и това позволява да бъде променено предназначението на земята.

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »