Земеделска+Горска земя – 81189 кв.м в с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград – Код: 000232 S

. 405945 BGN/

Стаи
Етаж
81189 кв.м

Земеделска+Горска земя – 81189 кв.м в с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград – Код: 000232 S

. 405945 BGN/

Стаи
Етаж
81189 кв.м

Село Гореме, община Струмяни, област Благоевград се намира в източните склонове на Малешевска планина и е с предимно излужени канелени горски почви, които са подходящи за отглеждане на полски култури, лозя, тютюн и трайни насаждения. През землището на селото текат Цапаревска река и нейният приток Горемска река.

В землището на с. Гореме се продават общо 3 изцяло гранични имота с обща квадратура 81189 кв. м:

  1. Поземлен имот с площ 3159 кв. м, находящ се в с. с. Гореме – местността ”ЛУКОВЕТЕ”. Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, вид територия Горска. На общата карта е с No 1.
  2. Поземлен имот с площ 66350 кв. м, находящ се в с. Гореме – местността ”ЛУКОВЕТЕ”, община Струмяни, област Благоевград. Имотът е с начин на трайно ползване: Нива; вид територия Земеделска, категория 10. На общата карта е с No 2.
  3. Поземлен имот с площ 11680 кв. м, находящ се в с. Гореме – местността ”ЛУКОВЕТЕ”, община Струмяни, област Благоевград. Имотът е с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, вид територия Горска. На общата карта е с No 3.

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »